• Strona główna
 • Aktualności

 • Akty prawneProgramy, strategie
 • Sprawozdania
 • Pracownicy socjalniŚwiadczenia z pomocy społecznej
 • Program DOBRY START
 • Program RODZINA 500+
 • Program ZA ŻYCIEM
 • Prace społecznie użyteczne
 • Klub Integracji SpołecznejKlub Seniora
 • Koperta Życia
 • Przemoc w rodzinie
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym
 • Projekt systemowy "Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie"Projekt systemowy: "Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"Projekt systemowy "Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Pszczyna"Świadczenia RodzinneFundusz AlimentacyjnyStypendia szkolne i zasiłki szkolneProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Wolontariat
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Wnioski elektroniczne
 • Oferty pracy w Ośrodku Pomocy SpołecznejOchrona Danych Osobowych
 • Petycje
 • Dokumenty do pobrania
 • Galeria
 • Kontakt
 • Europejski Fundusz Społeczny

  Strona współfinansowana przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  Kapitał ludzki
  X