• Strona główna
 • Aktualności

 • POMOC UKRAINIE/допоможіть Україні
 • DostępnośćDodatki do źródeł ciepłaŚwiadczenia z pomocy społecznejPracownicy socjalni i asystenci rodzinyKlub Seniora w ramach programu Senior+Klub Integracji Społecznej
 • Prace społecznie użyteczne
 • Przemoc w rodzinie
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Projekt systemowy "Sprawniej i lepiej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie"Projekt unijny w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Klub Seniora w Pszczynie"
 • Projekt unijny w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021"
 • Projekt systemowy "Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"Projekt systemowy "Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Pszczyna"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Fundusz AlimentacyjnyŚwiadczenia Rodzinne
 • Dodatek osłonowy
 • Program ZA ŻYCIEM
 • Stypendia szkolne i zasiłki szkolneWolontariat
 • Wnioski elektroniczne
 • Program CZYSTE POWIETRZE
 • Nabór na opiekunów prawnych
 • Oferty pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Program Opieka wytchnieniowa
 • Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 • Programy, strategie
 • Sprawozdania
 • Akty prawneOchrona Danych Osobowych
 • Petycje
 • Dokumenty do pobrania
 • Galeria
 • Kontakt
 • Europejski Fundusz Społeczny

  Strona współfinansowana przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  Kapitał ludzki
  X