Ruszyły prace nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dodano 2015-07-06

Gmina Pszczyna rozpoczyna prace nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne.

Koordynacją tworzenia dokumentu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie. Do współpracy zostały zaproszone organizacje pozarządowe, instytucje administracji samorządowej i inne podmioty pracujące w obszarze społecznym. Celem spotkania było zaprezentowanie metodologii tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia ta jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego mieszkańców, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przyjęcie przez Gminę Pszczyna Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ma istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X