Konkurs plastyczny "Radość Sztuki - Sztuka Radości - informacja.

Dodano 2015-10-05

Szanowni Państwo

Galeria „Sztuka u Seniorów” z Krakowa informuje o konkursie plastycznym „Radość Sztuki -€“ Sztuka Radości”.

Celem przedsięwzięcia jest integracja artystów przebywających w placówkach pomocy społecznej oraz umożliwienie im prezentacji swojego talentu.

Konkurs jest skierowany do osób:

-€”     mieszkających w domach pomocy społecznej,

-€”     uczestniczących w zajęciach dziennych domów pomocy społecznej oraz innych placówek systemu pomocy społecznej,

-€”     mieszkających w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Szczegóły na stronie internetowej: http://rops-katowice.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-plastycznym-radosc-sztuki-sztuka-radosci

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X