Od 1 października 2015 r. nowe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej !

Dodano 2015-10-01
Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X