Badania terenowe do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dodano 2015-10-07

Burmistrz Pszczyny informuje, że w ramach tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Pszczyna na terenie gminy w okresie 07.10.2015-31.10.2015 będą prowadzone badania terenowe. Osoby prowadzące badania będą wyposażone w upoważnienia podpisane przez Burmistrza.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X