16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć

Dodano 2015-11-17

"16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć" to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada, czyli Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, iż prawa kobiet sa prawami człowieka. Czas 16 dni chcemy wykorzystać, aby zwrócić uwagę na przypadki doznawanej przemocy, w których ukazuje się zarówno złożoność i tragizm tego zjawiska, jak również mozliwość obrony przed przemocą i obrony praw osób jej doznających. Przemoc w rodzinie dotyka osób w każdym wieku, o różnym statusie majątkowym, które bardzo często czują się osamotnione i bezradne.

28 października 2015 swoją działalność zainicjowała również Śląska Platforma Przeciw Nienawiści. Jednym z wydarzeń, które organizujemy w ramach działania Platformy i na które chcemy w tym czasie zaprosić jest Bieg Białej Wstążki, który odbędzie się 28 listopada br. o godzinie 11.00 w Parku Śląskim (Hala Wystaw "Kapelusz") w Chorzowie. Organizatorami tego wydarzenia są: Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z Instytutem Regionalnym w Katowicach. Przewidywany dystans to 2,5 km.

Zachęcamy serdecznie wszystkich do zwrócenia uwagi na zjawisko przemocy w ten szczególny sposób. Być może będzie to impuls, który pozwoli osobom doznającym przemocy do podjęcia decyzji o wyzwoleniu się z kręgu przemocy.

Aleksandra Wentkowska
Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w  Katowicach

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X