Świadczenie rodzinne - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodano 2009-07-16

Uwaga !

Od 1 listopada 2009 r. zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego tytułu urodzenia dziecka.
Przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka, jak również osób, które złożą wniosek o świadczenia przed 1 listopada 2009 r.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X