Grupa Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Dodano 2016-01-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zaprasza do udziału w

 Grupie Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

Biorąc udział w grupie możesz:

- uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z własnymi trudnościami

- odnaleźć swoje mocne strony

- zrozumieć siebie oraz własne potrzeby

- znaleźć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej

- poszerzyć wiedze z zakresu przemocy w rodzinie

Spotkania będą się odbywać cyklicznie, dwa razy w miesiącu w czwartki od godz. 16.30 do 18.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 11.02.2016 r, o godzinie 16.30.

Czym jest grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie?

Grupa wsparcia to regularne spotkania osób doświadczających przemocy w rodzinie, celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X