Nowe kwoty w świadczeniach rodzinnych

Dodano 2009-08-28

Od 1 listopada 2009 r.  zwiększają się kwoty zasiłków rodzinnych oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Kryteria dochodowe oraz wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

Nowa wysokość zasiłków rodzinnych :

- 68 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
91 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 98 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zwiększeniu ulega także świadczenie pielęgnacyjne - nowa kwota - 520 zł miesięcznie.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X