Podsumowanie programu 500+

Dodano 2016-07-14

Podsumowując pierwsze 3 miesiące działania programu Rodzina 500+ Ośrodek informuje, że mieszkańcy Gminy Pszczyna złożyli 4.370 wniosków z tego 1182 w formie elektronicznej. Ośrodek wydał 3.300 decyzji i wypłacił 8.780.261 zł, co daje 17.560 świadczeń. Ośrodek nadal przyjmuje dalsze wnioski.

Przypominamy, że począwszy od 02 lipca 2016 r. wszystkie złożone wnioski na świadczenie wychowawcze załatwiane są w ciągu miesiąca, a świadczenie przyznawane jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek, bez nadpłaty od miesiąca kwietnia. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X