Bezpłatne badanie RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Gminy Pszczyna powyżej 40 lat.

Dodano 2016-10-31
Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X