Rada Zatrudnienia Socjalnego

Dodano 2017-03-28

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej informuje, że została powołana Rada Zatrudnienia Socjalnego, która jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra w sprawie zatrudnienia socjalnego. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X