Świadczenia rodzinne - od 1 września 2008 r. nowy okres zasiłkowy.

Dodano 2008-06-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy:
- jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży
wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2008r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień 2008r. wypłacone zostaną do dnia 30 września br.;
- w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie
od 1 sierpnia 2008r. do dnia 30 września 2008r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłacone zostaną do dnia
31 października br.

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca 2008 r., należy je składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. Kilińskiego 5a w godzinach:
poniedziałek 730 – 1700           
od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530.

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 3, 4, 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych/tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992/

Uwaga !

Ze względów organizacyjnych począwszy od nowego okresu zasiłkowego tj. od 1 września 2008 r. nastąpi ograniczenie wypłat świadczeń rodzinnych w kasie Ośrodka.
Prosimy świadczeniobiorców o zakładanie kont bankowych.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X