Powódź

Dodano 2010-05-19

W związku ze szkodami powstałymi w gospodarstwach domowych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych można zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, przy ul. Kilińskiego 5a, gdzie będzie można uzyskać stosowną pomoc finansową. Bliższe informacje będą również udzielane pod numerem telefonu Ośrodka Pomocy Społecznej - (32) 210 41 73.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie udziela również wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X