UWAGA! WNIOSKI NA 500+

Dodano 2017-07-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie prosi, aby wnioski (500+, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny) na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 składać i wprowadzać do systemu bankowego dopiero od 01 sierpnia 2017 roku. Wnioski złożone i wprowadzone do systemu bankowego przed tą datą skutkują wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i koniecznością ponownego złożenia wniosku.

Ośrodek w swojej siedzibie przygotował kilka stanowisk do przyjmowania wniosków, wydłużył czas pracy, tak aby wszyscy mieli możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. 

W celu uniknięcia kolejek zachęcamy do elektronicznego złożenia wniosku. Wypełniony wniosek można również przesłać za pośrednictwem poczty.

Druki wniosków w formie papierowej do odebrania w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X