Konkurs "Podziel się Dobrym Posiłkiem"

Dodano 2017-07-24

Śląski Bank Żywności informuje, że właśnie rusza konkurs Podziel się Dobrym Posiłkiem, który powstał jako rozwiniecie zainicjowanego w 2003 roku przez firmę Danone programu Podziel się posiłkiem.

Krótka informacja o konkursie

W tym roku firma Danone zdecydowała się uruchomić pilotażowy program edukacyjno-żywnościowy „Podziel się Dobrym Posiłkiem”.

Zmienia się nie tylko nazwa, lecz również założenia programu.

Patronatem Podziel się Dobrym Posiłkiem objętych zostanie 100 świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe– zostaną one włączone do programu edukacyjnego i otrzymają dostęp do materiałów edukacyjnych, a 40  spośród tych świetlic otrzyma ponadto regularne dotacje żywnościowe przekazywane przez Banki Żywności .

Program realizowany będzie w terminie od 01.09.2017 r. do 30.08.2018 r.

Termin zgłaszania się placówek mija 20 sierpnia.

Aby przystąpić do konkursu organizacja prowadząca świetlicę musi wypełnić wniosek zamieszczony na stronie, tam też jest umieszczony regulamin, który doprecyzowuje założenia konkursu.

http://www.wnioski.bankizywnosci.pl/#/

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X