Projekt "Aktywność kluczem do sukcesu - program aktywizacji zawodowej" na terenie województwa śląskiego.

Dodano 2017-11-16

Plakat z informacjami - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X