Wydawanie żywności dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

Dodano 2017-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że w dniach 03.01.2018 r., 04.01.2018 r., 09.01.2018 r. w godzinach 8.00-15.00  oraz w dniu 10.01.2018 r. w godzinach 9.00-17.00 będzie wydawana żywność dla klientów Ośrodka w budynku „Kaniówka”, Piasek ul. Katowicka 63 (wydawanie żywności odbędzie się z boku budynku od strony parkingu).
Klienci zostaną poinformowani o indywidualnych terminach odbioru żywności przez pracowników socjalnych.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X