Przekazanie zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

Dodano 2018-01-09

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) Marszałek Województwa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII  wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalenia nienależnie pobranych świadczen rodzinnych PSXIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a (te. 32 606 33 56, 32 606 33 65 - uruchomione od dnia 2 stycznia 2018 r.).

Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstanców 41a
40-024 Katowice

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X