Spotkania z prokuratorem na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w dniach 24-25 luty 2011 r.

Dodano 2011-02-18

W ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” dniach 24 i 25 luty 2011 roku w godzinach 9.00 – 13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie będzie możliwość spotkania z prokuratorem.

Zakres poradnictwa udzielanego w tych dniach to:

- obrona praw i interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym małoletnich dzieci, dotyczy to zarówno spraw, które jeszcze nie były zgłaszane właściwym instytucjom, jak również spraw, które się toczą lub zostały zakończone, natomiast pokrzywdzeni mają kłopoty z egzekwowaniem wykonania rozstrzygnięć zawartych w wyrokach, ze szczególnym uwzględnieniem naprawienia szkody,

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym alimentów, ustalenia ojcostwa, ustalenie opieki itp.

- uprawnienia i status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Równocześnie osoby zainteresowane będą mogły korzystać z takiej pomocy, w godzinach 8.30 - 15.30 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pszczynie w dniach 21 - 25 lutego 2011 roku.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X