Rozliczenia podatkowe za 2010 r.

Dodano 2011-03-09

UWAGA!

W związku z rozliczeniami podatku dochodowego za rok 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że na podstawie Ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.(Dz. U.  Nr 80, poz. 350) tekst jednolity z dnia 25 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 307)

Wolne od podatku dochodowego są:

świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów; (art. 21 ust. 1 p. 8).
Osoby pobierające w 2010 roku  świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie otrzymają  PIT.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X