Wnioski na stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Dodano 2011-07-27

Wnioski na stypendia szkolne i zasiłki szkolne można składać od dnia 16.08.2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie, przy ul. Kilińskiego 5a (wnioski dostępne od dnia 16.08.2011 r. w siedzibie Ośrodka). Wnioski można składać do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X