Konsultacje społeczne.

Dodano 2011-07-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 08.08.2011 r. w godz. 9.00 – 11.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (ul. J. Kilińskiego 5a, I piętro).

Konsultacje dotyczyć będą projektu uchwały w sprawie „w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczyna."

Opinie i uwagi do projektu w/w uchwały można zgłaszać także drogą elektroniczną: opspszczyna@wp.pl lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna w terminie od dnia 02.08.2011 r. do dnia 11.08.2011 r.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X