Spis mityngów AA w Pszczynie

Dodano 2012-04-19

SPIS MITYNGÓW AA W PSZCZYNIE:

Grupa AA "ALFA" - poniedziałek g. 17.30
Kościół p.w. "Podwyższenia Krzyża Św."
ul. M.C. Skłodowskiej 1

Grupa AA "PSZCZYŃSKA 12" - środa g. 17.30
ul. 3-go Maja 15A

Grupa AA "JUTRZENKA" - czwartek g. 10.00, sobota g. 17.30
ul. 3-go Maja 15A

 PREAMBUŁA AA

(kim są Anonimowi Alkoholicy)

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją aby rozwiązać swój wspóny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X