Wojewódzka Konferencja "Zadania gminy w rozwiązywaniu problemów społecznych i ich wpływ na sytuację finansową gminy"

Dodano 2012-12-03

28 listopada 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie zorganizował wojewódzką konferencję pod nazwą "Zadania Gminy w rozwiązywaniu problemów społecznych i ich wpływ na sytuację finansową gminy".
Uczestników konferencji przywitał Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie Sonia Marekwia.

Główne tematy poruszone na konferencji to:
1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminy.
2. Negatywny medialny wizerunek pomocy społecznej.
3. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny) oraz inne zadania gminy (Stypendia i Zasiłki Szkolne).
4. Przemoc w rodzinie - Gminne Zespoły Interdyscyplinarne jako dodatkowe zadania zlecone gminie.
5. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zadania wynikające z jej realizacji.
6. Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) jako jedna z metod pracy w środowisku na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczyny.

Prelegenci:
1. Artur Górczyński - Poseł na Sejm /RP/
2. Joanna Kotas - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach - Zdroju
3. Honorata Karolak - Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach
4. Eugenia Żmij - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie 
5. Barbara Gorzawska - Leszczyńska - Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczyny
6. Alicja Zembala - Kierownik Działu Pomocy i Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie 
7. Izabela Malik - Kierownik Punktu Terenowego, edukator w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczyny.

Na zakończenie "Seniorzy z Zameczku" w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) w Czerwionce-Leszczyny przedstawili "Kopciuszka" po śląsku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w konferencji.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji:

DSC02309.JPG

DSC02315.JPG

DSC02313.JPG

DSC02322.JPG

DSC02356.JPG

DSC02357.JPG

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X