Informacja dotycząca projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie "Firma na start"

Dodano 2013-05-07

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie uprzejmie informuje, iż rozpoczął nabór do projektu "Firma na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Wnioski rekrutacyjne w ramach naboru przyjmowane będą w okresie od 22 kwietnia 2013r. do dnia 10 maja 2013r. w godz. 800-1400 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu http://fns.izba.tychy.pl

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X