ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - WAŻNE INFORMACJE !

Dodano 2013-06-18

ŚWIADCZENIA RODZINNE!

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Z dniem 1 lipca br. tracą moc decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane przed dniem 1 stycznia 2013 r., jak również decyzje wydane po tym  dniu na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia br.
W celu kontynuacji wypłaty świadczenia osoby zainteresowane winny złożyć nowy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne bądź o specjalny zasiłek opiekuńczy (w zależności od sytuacji) w tutejszym Ośrodku.
Wszelkich informacji  udzielają pracownicy Ośrodka w jego siedzibie lub telefonicznie.

(szczegółowe informacje na temat świadczeń opiekuńczych w zakładce poniżej: „Świadczenia rodzinne - zmiany od 1 stycznia 2013 r.: „becikowe” uzależnione od dochodu, zmiany w świadczeniach opiekuńczych”)

   

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X