POMOC DLA POSZKODOWANYCH W WYNIKU INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU W DNIACH 24/25.06.2013 r. !

Dodano 2013-06-26

Osoby poszkodowane w wyniku zdarzenia klęskowego z terenu gminy Pszczyna mogą zwracać się o pomoc do tutejszego Ośrodka.
- zasiłki do 6 tys. zł - pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych – wyłącznie w części mieszkalnej budynków, jak również w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne oraz wykorzystując posiadane zasoby i inne możliwości. Pomoc wypłacana jest w formie zasiłku celowego w kwocie nie przekraczającej 6 tys. zł.
Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy.

- zasiłki do 20 tys. zł - pomoc przeznaczona jest m. in. na remont budynku lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony. Z kwoty przyznanego zasiłku może zostać sfinansowany m. in. remont budynku lub lokalu mieszkalnego, remont lub zakup urządzeń niezbędnych do doprowadzenia energii, ciepła, wody oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Pomoc udzielana jest w sytuacji, kiedy poszkodowany własnymi środkami, wykorzystując posiadane zasoby i inne możliwości nie jest w stanie usunąć skutków zdarzenia. Podstawą do określenia wysokości pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy. 

Zasiłki te nie mają charakteru odszkodowania, a stanowią świadczenie wypłacane na zasadach pomocy społecznej - udzielenie pomocy każdorazowo wymaga szczegółowej analizy sytuacji życiowej osoby/rodziny poszkodowanej w aspekcie możliwości samodzielnego przezwyciężenia trudnej sytuacji przy wykorzystaniu własnych uprawnień i możliwości.

 
Wszelkie informacje na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem tel. 32/ 210-41-73.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X