Projekt Powiatowego Urzędu Pracy "Firma na start" - nabór uzupełniający

Dodano 2013-06-26

Informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie, ogłasza II nabór (uzupełniający) do projektu "Firma na start" w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.

Grupa, która może przystąpić do projektu to osoby w wieku 18-65 lat, posiadające co najmniej wykształcenie zawodowe, zarejestrowane w PUP Pszczyna/Tychy/Mikołów i zamieszkujące na terenie podregionu tyskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W ramach projektu osoby zakwalifikowane do udziału będą mogły skorzystać ze wsparcia szkoleniowo – doradczego (pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia firmy) oraz finansowego (dotacja do 35 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej). 

Wnioski rekrutacyjne w ramach naboru przyjmowane są w okresie od 20 czerwca 2013r. do dnia 3 lipca 2013r. w godz. 8.00-14.00 w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy w Pszczynie (ul. Dworcowa 23,    43-200 Pszczyna) Tychach (ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy) i Mikołowie (ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne).
Wszelkie niezbędne informacje wraz z dokumentami niezbędnymi do procesu rekrutacji do projektu dostępne są na stronie internetowej: http://fns.izba.tychy.pl 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X