POMOC DLA POSZKODOWANYCH W WYNIKU INTENSYWNYCH OPADÓW DESZCZU W DNIACH 24/25.06.2013 R. - uzupełnienie !

Dodano 2013-07-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce na terenie naszej Gminy, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zasiłki są finansowane ze środków budżetu państwa,  tak więc ich wypłata możliwa jest dopiero po przekazaniu środków finansowych na ten cel.
W sytuacjach tego wymagających rodzina poszkodowana może uzyskać pomoc w  ramach posiadanych środków finansowych przez tutejszy Ośrodek.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X