Zmiany w godzinach dyżurów pracowników socjalnych - od 01.06.2009 r.

Dodano 2009-05-20

6. mgr Aleksandra Faron

Rejon działania: Wisła Wielka, część Pszczyny
poniedziałek -  
dyżur w siedzibie OPS – 730 – 1400 (parter), 1400 – 1530 -  Punkt Wsparcia dla Osób i Rodzin w Rozwiązywaniu Sytuacji Konfliktowych – PW (siedziba KIS)
wtorek - 
Wisła Wielka: 800 - 1100 - dyżur w Biurze Sołtysa, ul. Cieszyńska 23, 1100-1600 – teren
środa -  
dyżur w siedzibie OPS - 730 - 1130  (piętro – praca biurowa),
1130 – 1530 – teren
czwartek - 
Wisła Wielka: 800 - 1100 dyżur w Biurze Sołtysa, ul. Cieszyńska 23,
1100-1600 - teren
piątek -  
730 – 1230 – teren, dyżur w siedzibie OPS - 1230 - 1530 (parter – praca biurowa), 
 
14. mgr Marcin Kapica
           
Rejon działania: część Pszczyny
poniedziałek -  
dyżur w siedzibie OPS – 730 - 1030 (parter – praca biurowa), 1030 – 1400 – teren, 1400 – 1530 – Punkt Informacji Obywatelskiej – PIO
(siedziba KIS)
wtorek - 
730 – 1230 – teren, dyżur w siedzibie OPS - 1230 - 1530 (parter – praca biurowa),
środa - 
dyżur w siedzibie OPS - 730 - 1130  (piętro – praca biurowa),
1130 – 1530 – teren
czwartek - 
dyżur w siedzibie OPS - 730 - 1530 (parter)
piątek - 
dyżur w siedzibie OPS - 730 - 1030 (parter – praca biurowa), 1030 – 1530 – teren

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X