Projekt dla mieszkańców sołectwa Czarków !

Dodano 2013-09-20

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie: „Aktywne poszukiwanie pracy - wsparcie dla mieszkańców sołectwa Czarków". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 

Obecnie trwa rekrutacja uczestników, której koniec planowany jest na 24.09.2013r.(do godziny 18.00).

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku angielskim oraz wykreowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez realizację szkoleń i doradztw na terenie sołectwa Czarków.

W projekcie mogą wziąć udział osoby BEZROBOTNE oraz NIEAKTYWNE ZAWODOWO  zamieszkujące teren sołectwa gminy Pszczyna -  Czarków.

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY !

W ramach projektu zrealizowane zostaną:
- Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
- Szkolenie „Trening efektywnego uczenia się i zapamiętywania”
- Szkolenie „Aktywni na rynku"
- Kurs języka angielskiego (st. podstawowy)

Więcej informacji na temat Projektu oraz rekrutacji można uzyskać w naszej siedzibie :
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska"
ul. 3 maja 11
43-200 Pszczyna
www. lgdziemiapszczynska.pl
oraz w biurze projektu (biuro sołtysa w Czarkowie) w czasie najbliższych dyżurów Koordynatora projektu:
23.09.2013r. - godzina 17.00-19.00
24.09.2013r. - godzina 17.00-19.00
 Osoba do kontaktu:
Elżbieta Kamińska - Waluk - e.mail: projektczarkow@wp.pl, tel. 507 332 942
 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X