Udział pracownika OPS w projekcie Leonardo da Vinci „Asysta rodzinna – doświadczenia w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech” – informacja.

Dodano 2014-02-14

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż pracownik naszego Ośrodka - Kierownik Działu Pomocy i Pracy Socjalnej Pani mgr Alicja Zembala w dniach 6 – 12 października 2013 roku wziąła udział w wizycie studyjnej w Niemczech w ramach projektu w/w realizowanego przez Internationaler Bund  Polska.

Celem projektu było zapoznanie się z niemieckimi rozwiązaniami dotyczącymi pracy w zawodzie asystent rodzinny i funkcjonowania instytucji świadczących usługi w tym zakresie.

Udział w projekcie był bezpłatny,
(w ramach projektu finansowany był transport, zakwaterowanie i wyżywienie oraz program, tygodniowy wyjazd  został poprzedzony kursem języka niemieckiego).

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji osób związanych z szeroko rozumianymi instytucjami opieki socjalnej oraz instytucjami rynku pracy, zajmującymi się rekrutacją, szkoleniami i tworzeniem strategii działania. Celem była wymiana doświadczeń, a także pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami w zakresie opieki socjalnej, opieki nad rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i integracją społeczno-zawodową.

Projekt umożliwił podpatrzenie niemieckich rozwiązań i wspólne z kolegami z Niemiec zastanowienie się nad możliwościami rozwoju nowej usługi pomocy społecznej w Polsce jaką jest asystentura rodzinna.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X