Konferencja podsumowująca unijny projekt systemowy

Dodano 2014-12-19

W dniu 19.12.2014 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja podsumowująca realizację unijnego projektu systemowego "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyna". W konferencji wzięli udział beneficjenci projektu, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie, przedstawiciele Rady Miejskiej. Projekt jest realizowany od 2008 roku, a rok 2014 był ostatnim rokiem aplikowania o środki unijne w ramach projektu systemowego. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X