Pliki do pobrania

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (DOC 177KB)

załączniki do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (DOC 101KB)

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (DOC 94KB)

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (DOC 109KB)

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (DOC 22KB) 

wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (DOC 128KB)

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (DOC 104KB)

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (DOC 106KB)

załącznik nr 2 - oświadczenie (DOC 49KB)

załącznik nr 4 - oświadczenie (DOC 72KB)

załącznik nr 5 - oświadczenie (DOC 49KB)

załącznik nr 7 - oświadczenie (DOC 49KB)

załącznik nr 9 - oświadczenie (DOC 48KB)

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (DOC 105KB)

załącznik nr 2 do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (DOC 27KB)

załącznik nr 3 do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (DOC 48KB)

zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (DOC 618KB)

zaświadczenie o wynagrodzeniu (DOC 1,4MB)

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów (DOC 90KB)

wniosek o ustalenia prawa do wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (DOC 113KB)

"Za życiem" - zaświadczenie lekarskie (DOCX 12KB)

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki