Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X