Grupa Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że działalności grupy wsparcia dla osób doznających przemocy została zawieszona. W przypadku zebrania wystarczającej liczby osób zainteresowanych udziałem w zajęciach, działalności grupy zostanie wznowiona.

__________________________________________________________________________

 

Grupa wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie to regularne spotkania tych osób. Celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń.

 

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.

 

Spotkania odbywają się cyklicznie, dwa razy w miesiącu w czwartki od godz.17.00 do 18.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej – siedziba Klubu Integracji Społecznej OPS przy. ul. Kilińskiego 3 a.

Grupami wsparcia kierują starsi specjaliści pracy socjalnej Dominika Gajko i Marcin Kapica.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X