Harmonogram wypłat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że : Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informację można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. J. Kilińskiego 5a po jej wydaniu.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej, dlatego też nie otrzymają Państwo informacji listownie.

Pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego na konta bankowe odbywać się będzie niezwłocznie po wydaniu informacji pod warunkiem przekazania środków przez Wojewodę. W kolejnych miesiącach zgodnie z harmonogramem wypłat zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie (http://www.opspszczyna.pl/ ) oraz na tablicach ogłoszeń.

 

Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 - TUTAJ

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X