Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2016-2017 projektu pn. Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X