Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że w dniach 03.04.2018 r., 04.04.2018 r., 05.04.2018 r. od godziny 8.00 do 15.00  oraz w dniu 06.04.2018 r. od godziny 9.00 do 17.00 będzie wydawana żywność dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie w siedzibie budynku „Kaniówka”, Piasek ul. Katowicka 63 (wydawanie żywności odbędzie się z boku budynku od strony parkingu).
Klienci zostaną poinformowani o indywidualnych terminach odbioru żywności przez pracowników socjalnych z rejonu.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X