Warsztaty edukacyjne 2020

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2019 w dniu 22.02.2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie w godzinach 9:00 - 14:30 odbyły się warsztaty edukacyjne (ekonomiczne, żywieniowe, kulinarne, niemarnowania żywności).

W ramach warsztatu udział wzięło 18 uczestników.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X