Warsztaty edukacyjne 2022

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2021 w dniu 16.05.2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie w godzinach 9.00-13.30 odbyły się warsztaty edukacyjne (ekonomiczne, żywieniowe, kulinarne, niemarnowania żywności).

W ramach warsztatu udział wzięło 30 uczestników.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X