Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 i art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, iż od dnia 24.08.2018 r. na Inspektora ochrony danych osobowych wyznaczony został Pan Lechosław Buczak - kontakt: iod@netbel.pl

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X