Wnioski elektroniczne

INFORMACJA   

dotycząca sposobu doręczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200 poz.1651) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza (ESP).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

www.epuap.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Pszczynie przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem:
- elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP,
- systemu Empatia (bezpośrednio z portalu, a także przy użyciu systemów bankowości elektronicznej, systemu ZUS),
- na informatycznych nośnikach danych – CD-R, DVD-R oraz urządzenie typu Pen Drive wykorzystując następujące formaty danych: DOC, TXT, RTF, JPG, PDF, ZIP. Nie dopuszcza się struktur fizycznych dokumentów elektronicznych innych niż w/w.

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy:
- założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)
- wypełnić odpowiedni formularz (udostępniony na stronach ePUAP)
Więcej informacji jak się zarejestrować i jak korzystać z ESP: POMOC

W celu skorzystanie z systemu Empatia należy wejść bezpośrednio na stronę systemu https://empatia.mpips.gov.pl/ lub skorzystać z systemu ZUS lub systemów bankowości elektronicznej (dotyczy banków, które taką usługę udostępniają) i wypełnić odpowiedni formularz.

Dokumenty  elektroniczne MUSZĄ być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

(profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym), procedura wyrobienia profilu zaufanego jest następująca:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości

Od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków (szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy banków).

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym doręczony na elektroniczną skrzynkę podawczą OPS zostanie poświadczony drogą elektroniczną poprzez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru na adres nadawcy.

Dokumenty lub nośniki zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie będą wprowadzane do systemu teleinformatycznego Ośrodka. 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X