Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Jeżeli doświadczasz przemocy, to wsparcia udzieli ci Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W Zespole pomocy udzielają: starszy specjalista pracy socjalnej Marcin Kapica i specjalista pracy socjalnej Alicja Wykręt

Pomoc możliwa jest w godzinach pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku od 7.00.do 15.00.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X