Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje problem uzależnienia od alkoholu pomocy udzieli ci Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Domowej i Rodzin z Problemem Alkoholowym mieszczący się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

W Punkcie pomocy udzielają starsi specjaliści pracy socjalnej - mgr Dominika Gajko i mgr Marcin Kapica.

Pomoc możliwa jest w godzinach pracy Ośrodka : od poniedziałku do piątku od 7.00.do 15.00.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X