Nieodpłatna pomoc prawna

Zarządzenie nr 22 z dnia 30 czerwca 2021r. - Wznowienie działalności punktów Nieopdłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (PDF 764KB) - TUTAJ

Informacje ogólne - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja (PDF 191KB) -  TUTAJ

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 2021 (PDF 101KB) -  TUTAJ

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (PDF 291KB) -  TUTAJ

Regulamin zgłoszenia wizyt na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (PDF 147KB) -  TUTAJ

Rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pszczyńskim (PDF 147KB) -  TUTAJ

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (PDF 244KB) -  TUTAJ

Karta pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem (PDF 129KB) -  TUTAJ

Karta informacyjna poradnictwa - mediacja (PDF 171KB) -  TUTAJ

Karta informacyjna poradnictwa - nieodpłatna pomoc prawna (PDF 148KB) -  TUTAJ

Zasady organizacji spotkania mediacyjnego (PDF 133KB) -  TUTAJ

Zmiany w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (PDF 92KB) -  TUTAJ

Zarządzenie nr 17 z dnia 23 marca 2020r. (PDF 124KB) -  TUTAJ

Zarządzenie nr 23 z dnia 25 maja 2020r. (PDF 213KB) -  TUTAJ

Plakat (PDF 1,8MB) -  TUTAJ

 

 

X

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X