Prace społecznie użyteczne

Czym są prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osó bezrobotnych. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę, a ich wykonywanie odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której będą wykonywane.

 

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Na prace społecznie użyteczne może zostać skierowana osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

 

Jak długo trwają prace społecznie użyteczne?

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Począwszy od roku 2007 Ośrodek rozpoczął wdrażanie prac społecznie użytecznych dla osób wcześniej zaktywizowanych w ramach zajęć warsztatowych Klubu Integracji Społecznej. Podejmują one zatrudnienie na terenie pszczyńskich instytucji: szkoły, przedszkola, żłobek, ARiPZP, OPS.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X