Program DOBRY START

 

WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia w ramach programu Dobry Start będą przesyłane z adresu e-mail: ops@pszczyna.pl

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK - TUTAJ

 

Wypłata świadczenia „dobry start” na konta bankowe odbywać się będzie niezwłocznie po wydaniu informacji pod warunkiem przekazania środków przez Wojewodę.

Wypłata świadczenia „dobry start” w Kasie OPS na wnioski złożone od 1 lipca do 31 sierpnia odbędzie się 23 września 2019 r.

Wypłata świadczenia „dobry start” w Kasie OPS na wnioski złożone od 1 września do 30 września odbędzie się 23 października 2019 r.

Wypłata świadczenia „dobry start” w Kasie OPS na wnioski złożone od 1 października do 31 października odbędzie się 22 listopada 2019 r.

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X